หลังคา

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปแบบหลังคา (Roof Panel) เป็นฉนวนกันความร้อน โดยมีแผ่นที่แข็งแรงมากกว่าหลังคาธรรมดาทั่วไป

F23
F24
F25
F26
Roof Panal
1
2