กิจกรรมภายใน

ติดต่อเรา

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
72 หมู่ 19 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา
จ. ปทุมธานี 12150
TAX ID: 0135543002318

บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด (โรงงาน)
999/9 หมู่ 4 (นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 3) ต.อุทัย
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
TAX ID: 0145561000640

Tel: 02-198-9999
Fax: 02-150-7896
E-mail: sale@fatekgroup.com

081-814-6490 (คุณหฤดี)
085-339-4166 (คุณไอศุรีย์)
086-326-3894 (คุณสุทธี)
080-611-6364 (คุณอาริยา)
097-963-8899 (คุณกมลทิพย์)
097-120-0994 (คุณจิณห์นิภาดา)