Cold Room ห้องเย็น คืออะไร ?

Cold Room panel หรือเรียกว่า ผนังห้องเย็น มีประเภทห้องเย็น หลายประเภท และ เป็น ห้องเย็น สร้างด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือเรียกว่า Freezer Room ใช้โฟม PIR PS PUR PU มีด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง(Freeze)ของอาหาร การสร้าง ห้องเย็น Cold Room panel ต้องใช้แผ่นฉนวนกั้นเป็นห้อง เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโดยต้องใช้ผู้รับสร้างติดตั้งโดยทีมงานผู้ชำนาญการ ในราคาถูกไม่แพง สร้างขึ้นเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นที่ได้คุณภาพการติดตั้งหรือสร้างห้องต้องมีการsealรอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดียาวนาน ราคาห้องเย็นสำเร็จรูปจะราคาถูกหรือราคาสูงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส และมีรายละเอียด ดังนี้
cold-room.jpg

ห้องเย็น คือ มี แผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwich panel  มีฉนวนโฟม PIR PS PUR PU โดยมี คุณสมบัติการกั้น ห้องเย็น หรือ cold rooms ด้วย sandwich panel มีชนิดของแผ่นฉนวนรายละเอียดดังนี้

 • ชนิดของฉนวนกันความเย็นที่ใช้สำหรับ ห้องเย็น Cold room มีดังนี้

  • โฟมขาว ps หรือ eps foam (Polystyrene foam) มีคุณสมบัติกันความร้อนที่ ราคาถูก ที่สุดในความหนาเดียวกัน โดยมีการใช้ความหนาโฟม ขนาด 40 mm , 50 mm , 75 mm , 100 mm , 150 mm และ 200 mm หรือ ขนาด 3" และ 4" 6" 8" เป็นต้น และ โฟมเหลือง pu หรือ pur foam(Polyurethane foam) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ ห้องเย็น จะใช้ขนาดที่หนา ถึง 8" และแหล่งของสารเคมีสำหรับ ฉนวน pir มาจาก
   • BASF
   • Down chemical
   • Huntman
  • โฟมเหลือง pir foam (Polyisocyanurate foam) เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และ กำลังเป็นที่นิยมใน ประเทศไทย เนื่องจาก pir fpam เป็นฉนวนทนไฟ เป็นฉนวนกันไฟ ได้ดี และ เป็นฉนวนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ สามารถนำไปทดสอบด้านการไหม้ไฟ ตาม Fm approved หรือ Fm approval standard โดยจะเป็นที่ยอมรับกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศและจะได้รับการทำเบี้ยประกันที่ถูกลงจึงคุ้มกับการลงทุน ก็นำมาสร้าง cold room ได้ดี และแหล่งของสารเคมีสำหรับฉนวน pir มาจาก
   • BASF Chemical
   • Down Chemical
   • Huntman Chemical
Image
 • ใยหิน rockwool เป็นฉนวนกันไฟอย่างดี เนื่องจากมีแหล่งผลิตมาจากหิน และ ปัจจุบันมีการยืนยันจากต่างประเทศว่าใยหินไม่เป้นอันตรายกับสุขภาพจึงมีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และ ในประเทศไทย(thailand) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นๆ ใยหิน rockwool นำไปใช้ทำได้หลายชนิดผนังห้องเย็น หรือ ห้อง cold room เป้นต้น

ห้องเย็น ต้องมี หลักการทำงานของระบบทำความเย็น มีดังนี้

 • ระบบทำความเย็นด้วยการระเหย มีการทำความเย็นด้วยระบบที่ทำให้สารทำความเย็นระเหย (Expendable Refrigerant Cooling System) เป็นแบบที่ใช้ได้ดีกับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งอาหารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำอยู่เสมอ หลักการทำงานของระบบทำความเย็นแบบนี้ง่ายมาก เพียงแต่ปล่อยให้สารทำความเย็นเหลวระเหยตัวเป็นไอภายในบริเวณหรือเนื้อที่ที่ต้องการทำความเย็น ซึ่งบริเวณเหล่านี้ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มโดยรอบ ขณะที่สารเปลี่ยนสถานะจะต้องการความร้อนแฝงทำให้อุณหภูมิในบริเวณนี้ลดต่ำลง สารทำความเย็นที่ใช้เป็นตัวกลางในการทำความเย็นในที่นี้จะใช้ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) ซึ่งเก็บในถังภายใต้ความดันประมาณ 14.6 kg/cm­^2 เมื่อปล่อยให้ไหลผ่านวาล์วควบคุม (Liquid control valve) ก็จะลดความดันของไนโตรเจนเหลวลง แล้วเข้าตามท่อไปยังหัวฉีด ซึ่งจะฉีดไนโตรเจนเหลวให้เป็นฝอย เข้าไปยังบริเวณหรือเนื้อที่ที่ต้องการทำความเย็นโดยตรง ไนโตรเจนจะระเหยตัวดูดรับปริมาณความร้อน ทำให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิลดต่ำลง
 • ระบบทำความเย็นด้วยการอัดไอ ระบบอัดไอเป็นระบบที่ทำให้เกิดความเย็นขึ้นได้โดยอาศัยการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ แล หลักการทำงานของระบบทำความเย็นด้วยการใช้น้ำแข็ง คือ การทำความเย็นโดยใช้น้ำแข็งอาศัยหลักการที่ว่าขณะที่น้ำแข็งหลอมละลายกลายเป็นน้ำจะดูดความร้อนจากอากาศรอบๆ ทำให้อากาศเย็นลงและมีความหนาแน่นสูงขึ้น จึงไหลลงสู่ตอนล่างของตู้เย็นไปดูดรับปริมาณความร้อนจากอาหารหรือของที่แช่ภายในตู้เย็นอีกทีหนึ่ง 

Cold room (ห้องเย็น) คือ อะไร?

Cold room หรือ Cold rooms (ห้องเย็น) คือ ห้องที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปแล้วนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ระหว่างประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียล ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนมากมีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, นม, เนย, ผัก, ผลไม้ และอาหารแปรรูปพร้อมรัปประทาน เป็นต้น และ ประเภทของ ห้องเย็น กับห้องคลีนรูม มีความต่างดังนี้

ประเภทของ Cold room ห้องเย็น (Type of Cold Rooms)

       ประเภทของห้องเย็นนั้น มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ประเภท ซึ่งมักจะแยกตาม อุณหภูมิ และวัตถุประสงค์ ได้ ดังนี้

 1. ห้องแช่แข็งเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)

  ห้องแช่แข็งเฉียบพลัน มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยมีอุณหภูมิที่ใช้งานโดยประมาณที่ 2-10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

 2. ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)

  ห้องแช่แข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแช่แข็งกักเก็บคงสภาพของสินค้า โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้น ๆ โดยมีอุณหภูมิที่ใช้งานโดยประมาณที่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

 3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

  ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาสินค้าที่ถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยมีอุณหภูมิที่ใช้งานโดยประมาณที่ -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

 4. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)

  ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด มีวัตถุประสงค์เพื่อแช่แข็ง หรือ Freeze ให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ซึ่งจะใช้เวลาในการแช่แข็งประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยมีอุณหภูมิที่ใช้งานโดยประมาณที่ -35 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

 5. ห้องเย็นพักสินค้า (Anti-Room)

  ห้องเย็นชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพักสินค้า มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด หรือห้องที่มีอุณหภูมิต่ำ มีอุณหภูมิส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ส่วนประกอบของ sandwich panel สำหรับสร้างห้องเย็น ที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีอะไรบ้าง

 • เหล็กเคลือบสีที่ผ่านขบวนการป้องกันการเกิดสนิมแล้วเคลือบด้วยสีคุณภาพ 3 ชั้นดังนี้
  • ชิ้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี(Vonversion coat)
  • ชิ้นเคลือบรองพื้นด้านบนโพลีเอสเตอร์หนา 5 ไมครอน(Corrosion Inhibitive Primer Polyester(PE)
  • ชิ้นเคลือบผิวด้านหน้าโพลีเอสเตอร์หนา 20 ไมครอน(Finishing Coat Polyester (PE) โดย ข้อมูลอ้างอิง NS Bluescope Thailand
 • โฟมฉนวน pir , pur , pu , ps และ ใยหิน ดังที่กล่าวข้างต้น และ ด้วยการผลิตด้วยเครื่องผลิต sandwich panel machine from Germany ที่ต้องทันสมัยที่สุด โดยเฉพาะ ฉนวน pir จะต้องผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปด้วยค่า index ของ pir ให้ได้ถึง index 350-370 เพื่อความเป็นฉนวนป้องกันไฟ้ได้ดีที่สุด ถ้าใช้เครื่องจักรผลิตที่มาจากบางประเทศจะไม่สามารถทำค่า index 350-370 ได้ คุณภาพก็จะไม่เป้น pir แท้ และ ระบบ Joint ที่ต้องแข็งแรงก็มีส่วนให้คุณภาพแผ่นดี แผ่นแข็งแรง ไม่แอน ไม่โค้งงอ เป็นต้น เช่น ระบบ Joint Fateklock ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แข็งแรง
Image
Image
อากาศเย็นเมื่อดูดรับปริมาณความร้อนจากอาหารหรือของที่แช่ภายในตู้เย็นแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเบาจึงลอยตัวสูงขึ้นแล้วไปผ่านโดยรอบของน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งหลอมละลาย เมื่อน้ำแข็งหลอมละลายหมดก็จะหยุดการทำความเย็นดังนั้นการทำห้องเย็น หรือ chilling room จะต้องคำนึงถึง ทุกส่วนประกอบทั้งหมดถึงจะเป็นห้องเย็นที่ดีได้ และมี องค์ประกอบ อื่นๆ ที่จะทำให้เป็น ห้องเย็น ขึ้นได้จะต้องมี อุปกรณ์ประตู ประตูสำหรับห้องเย็นซึ้งจะมีทั้ง ประตูห้องเย็นบานเลื่อน หรือ ประตูห้องเย็นบานสวิง โดยการใช้งานขึ้นกับผู้ใช้แล้วแต่จะสะดวก เพราะถ้าใช้บานเลื่อนก็จะไม่กินพื้นที่ในการเปิดประตูเป็นต้นและ มีม่าน pvc หลายแบบ เช่น ม่านพีวีซีทนความเย็นที่อุณภูมิที่ต่างกันก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้างไม่เช่นนั้นก็ทำให้ม่านสภาพเสียหายรวดเร็วได้ และ ก็จะมีใช้ floor heater สำหรับทำความร้อนที่พื้นไม่ให้เกิด น้ำแข็งเกาะที่พื้น เนื่องจากความร้อนจะช่วยละลายน้ำแข็งได้ เป้นต้น และมี heater ที่ขอบประตู และ ขอบวงกบประตู เป็นต้น และ ทางบริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด จึงมีบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับทำห้องไลน์ผลิต ห้องเย็น คลังสินค้าต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ของเรามีความแข็งแรง เพราะทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสากล และใช้ฉนวนกันความร้อนคุณภาพชั้นเยี่ยม เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องต่างๆ ของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก by FatekGroup
Image

ดังนั้นเพียงแค่ทราบวัตถุประสงค์ ทุกท่านก็ทราบแล้วว่า ห้องเย็น มีประเภทอะไรบ้าง มีชนิดของแผ่นฉนวนอะไรบ้าง

          และทั้งหมดนี้ก็คือ ห้องเย็น หวังว่าบทความของจากโดย FATEK Group จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน ๆ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ห้องเย็น หรือต้องการใช้บริการ สร้างและออกแบบ ติดตั้งห้องเย็น ห้องคลีนรูม ให้ผ่านมาตรฐานอุสาหกรรม ด้วยแผ่นฉนวนกักเก็บความเย็น และกันความร้อน Sandwich Panel Insulation คุณภาพ Food Grade ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษา ฟรี! โดยติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์  https://fi.co.th และ https://fatek.co.th