Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

     รูปแบบของตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป ราคาถูก เป็นแบบที่เล็กกระทัดรัดเพียงพอแก่การใช้สอย โดยสร้างขึ้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป ให้ความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ในปัจจุบัน ตู้ออฟฟิศหรือสำนักงานสำเร็จรูปชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วกว่าตู้ออฟฟิศที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานๆทั่วไป และการสร้างตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปนี้ โดยการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน จะช่วยรักษาระดับความเย็นไว้ เพื่อกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายใน  และยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนัก และสามารถเก็บความเย็นไว้ได้นานยิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ Sandwich Panel ยังมีน้ำหนักเบาจึงสามารถติดตั้งได้ง่าย โดยไม่ต้องวางโครงสร้างเสาถี่ และสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคา เป็นต้น โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจาก Sandwich Panel ทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง และมีรอยต่อระหว่างแผ่นที่แข็งแรง จึงทำให้แผ่นฉนวนมีความแข็งแรงทนทาน