แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
U-JOINT

ระบบ U-Joint เป็นระบบที่มีการพับเหล็กถึง 2 ชั้น ทำให้ขอบของแผ่นฉนวนมีความแข็งแรง และขอบของแผ่นฉนวนไม่มีการพลิ้วหรืองอ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดเวลา

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Z-LOCK หรือ Z-Z LOCK

ระบบ Z-LOCK เป็นระบบที่มีการพับเหล็กเป็นตัว Z ทำให้ขอบของแผ่นฉนวนมีความแข็งแรง และระหว่างรอยต่อของแผ่นไม่มีช่องว่างระหว่างแผ่น ทำให้เก็บอุณหภูมิได้ และยังป้องกันการรั่วซึมได้ดีอีกด้วย

This image for Image Layouts addon

ห้องเย็น
COLD ROOM

ห้องเย็น COLD ROOM สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ซึ่งจะต้องมีการ seal รอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดีและยาวนาน ซึ่งอณุ หภมูิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแตล่ะชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (sandwich panel) หรือผนังห้องเย็นประกอบขึ้นเป็นห้องเย็น
VIEW MORE
This image for Image Layouts addon

แผ่นฉนวนประตู
Sliding & Swing Door

แผ่นฉนวนประตู (Sliding & Swing Door) เป็นการติดตั้งและประกอบบานประตูบานเลื่อนและบานสวิงทั้งแบบ Manual และ แบบ Automatic ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่มีความหนาตั้งแต่ 75mm. จนถึง ความหนา 6" ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังแข็งแรง ทนทานและสามารถป้องกันระบบความปลอดภัยได้อีกด้วย
VIEW MORE
This image for Image Layouts addon

ห้องแช่แข็ง
Freeze Room

ห้องแช่แข็ง (Freeze Room) เป็นห้องที่ต้องการแช่อาหารให้เป็นเยือกแข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) เพื่อถนอมอาหาร (food preservation)
VIEW MORE

Fatek Works Co., LTD.

Fatek Works Co., LTD.

01

คุณภาพสินค้าดี

ฟาเท็คใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทำให้สินค้าที่ได้มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี
01

ได้มาตรฐาน

ฟาเท็คมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอและใส่ใจระบบการผลิตทุกขั้นตอน จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
03

รับประกัน

ฟาเท็คมีการรับประกันสินค้า และรับประกันการติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการติดตั้งและมั่นใจในผลิตภัณฑ์