แผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมขาว (PS)

SANDWICH PANEL( EPS foam) หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมขาว หรือโฟม EPS (Expandable Polystyrene) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถตัดตามแบบต่างๆตามที่ต้องการได้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื้นจากพื้นผิวดิน อายุการใช้งานยาวนานและที่สำคัญไม่ลามไฟ สามารถกันความร้อนและเก็บความเย็น ป้องกันการผ่านของเสียงได้อีกด้วย
Image
Image
SANDWICH PANEL แผ่นฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรลีน (EPS) เป็นโฟม EPS ชนิดไม่ลามไฟ (F-Grade) ซึ่งมีข้อดี ได้แก่

  - เป็นโฟมที่ไม่ลามไฟ จุดวาบไฟ (Flash point อยู่ที่ 345°C - 360°C) สามารถดับไฟได้เอง และเปลวไฟไม่มีการแพร่กระจาย

  - มีลักษณะโปร่งใส ทนต่อกรดและด่าง

  - ไม่มีสาร CFC หรือ Chlorofluorocarbon ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

  - มีจุดวาบไฟที่ต่ำที่สุด เมื่อโฟมได้รับความร้อนโฟมจะระเหยเป็นไอ

  - ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน

        1. DIN 4102 - B1 Approved
Image

        2. ผ่านการทดสอบหาสารที่เป็นอันตรายตามมาตรฐานยุโรป

        3. ผ่านการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 อยู่ในคลาส HBF และ HF-1

Image

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมเหลือง (PU)

SANDWICH PANEL หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมเหลือง หรือ โฟม PU (Polyurethane) เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศด้านฉนวน กันความร้อน มีความแข็งแรง คงทนและไม่ลามไฟ
Image
Image
SANDWICH PANEL แผ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูริเทน (PU) คือ การผลิตโพลียูริเทนที่มีการใช้สารพองตัว (Bowing Agent) มาทำปฏิกิริยาระหว่างโพลิออล และไดไอโซไซยาเน โดยเกิดการขยายตัว 20-100 เท่า เกิดเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเซลล์ปิด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูงถึง 230°C - 250°C

  - เป็นโฟมที่ไม่ลามไฟ 

  - แข็งแรง ทนทาน

  - ก๊าซ HCN (ไฮโดรเจนไซยานาย) น้อย

  - อายุการใช้งานยาวนาน

  - การนำความร้อน และการดูดซึมน้ำต่ำ

Image

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมเหลือง (PIR)

Image
SANDWICH PANEL หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมเหลือง หรือ โฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโฟมโพลียูรีเทน แต่ทนความร้อนได้ดีกว่า เนื่องจากโครงสร้างเคมีเป็นวงแหวนที่ทนต่อความร้อนและเปลวไฟ จากค่าการนำความร้อนต่ำจึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ไอสารซึมผ่านยากและไม่ติดไฟ
Image
SANDWICH PANEL แผ่นฉนวนกันความร้อนโพลีไอโซไซยานูเรต (PIR) มีโครงสร้างของวงแหวนไอโซไซยานูเรตทนต่อการเผาไหม้ ทนต่อความร้อนได้สูงสุดถึง 400°C และการลุกไหม้ PIR จะเกิดผิวดำเกรียม (Char) เพื่อช่วยป้องกันก๊าซออกซิเจนสัมผัสเนื้อโฟมที่อยู่ด้านใน ซึ่งเป็นการป้องกันไฟลาม นอกจากนี้ PIR ยังมีคุณสมบัติ ได้แก่

  - ทนความร้อนได้ดีที่สุดถึง 400°C

  - ไม่ติดไฟ

  - สามารถรับแรงกดในแนวขนาดได้ 216-295 kpa และแนวตั้งรับได้ 123-135 kpa

  - ค่าการนำความร้อนต่ำ

  - แข็งแรง น้ำหนักเบา

  - ไอหรือสารซึมผ่านได้ยาก 

Image

แผ่นฉนวนกันความร้อน Rockwool (ใยหิน)

Image
SANDWICH PANEL แผ่นฉนวนกันความร้อน Rockwool เป็นวัสดุที่ทำมาจากหินภูเขาไฟตามธรรมชาติ เส้นใยหินเกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และเส้นใยจะหักตัวเหมือนแท่งชอล์ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ไมครอน ซึ่งสามารถป้องกันไฟได้อย่างเหนือระดับ ประหยัดพลังงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงรบกวนได้ดี ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเข้าไป ร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง
Image
ฉนวนใยหิน (Rockwool) ปลอดภัยไม่ใช่แร่ใยหิน Rockwool แปลตรงตัวว่า “ใยหิน” ในขณะที่ Asbestos แปลว่า “แร่ใยหิน” เนื่องจากใยหินกับแร่ใยหินเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน

ฉนวน Rockwool แตกต่างจากแร่ใยหินโดยสิ้นเชิง ดังนี้

Image
ฉนวนใยหิน ได้ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยสถาบันชั้นนำระดับ โลกและระดับประเทศ
Image
Image
นอกจากนี้ แผ่นฉนวนกันความร้อนใยหิน ยังมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการทนไฟ ได้นานถึง 4 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 1000°C ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS476 Part 20:1987
Image