Wall Panel with ISO Standard

Sandwich Panel หรือผนังสำเร็จรูป เป็นฉนวนกันความร้อน กันความเย็น เป็นแผ่นฉนวนที่ทำมาจากเหล็กเคลือบสีที่ได้มาตรฐาน ISO ฉนวน Wall ของฟาเท็คมีฉนวนไส้กลางเป็นโฟม PS PU PUR PIR และ ROCK WOOL  ที่ได้มาตรฐาน ISO และมีราคาถูก คุณภาพสูง ติดตั้งง่าย ใช้ระยะเวลาน้อย  อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย