ห้องกันไฟ คือ ห้องทนไฟ ที่ใช้ sandwich panel PIR rockwool

ห้องกันไฟ หรือ ห้องทนไฟ คือ ห้องฉนวนกันไฟไหม้ cold room or ห้องกันไฟ คือ ฉนวนกันไฟไหม้ PIR ใช้ผนัง แผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwich panel ทำ ห้องทนไฟ หรือ ห้องฉนวนกันไฟไหม้ PIR มีแผ่นฉนวนผนังโฟม PS PU PUR PIR FOAM และ ROCK WOOL PANELS FOAM ราคา ห้องทนไฟ ถูกไม่แพง และมีฉนวนที่ใช้ ฉนวนกันไฟ pir และ rockwool ส่วนโฟมที่ใช้ Polystyrene foam และ Polyurethane foam บริษัทรับสร้างห้อง เช่น ห้องทนไฟ ห้องทนไฟสำเร็จรูป ห้อง ฉนวนกันไฟ pir สำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร การสร้างห้องเย็นใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปกั้นเป็นห้องโดยผู้รับสร้างติดตั้ง  ทีมงานผู้ชำนาญการ ในราคาถูก โดยสร้างขึ้นเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นที่ได้คุณภาพการติดตั้งหรือสร้างห้องต้องมีการ seal รอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดีและยาวนาน ราคาห้องเย็นสำเร็จรูปราคาถูกหรือราคาสูงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็นใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย(perishable food) โดยใช้แผ่นฉนวนสำเร้จรูป(sandwich panel) หรือผนังห้องเย็นประกอบขึ้นเป็นห้องเย็น(cold room or cold storage)และผนัง Wall นี้ยังไปใช้ทำผนังห้องเย็นอืนๆรวมถึงแผ่นฉนวนห้องเย็นอื่นๆได้อีกด้วย.แผ่นฉนวนสำเร็จรูป pir เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง ดูดซับเสียง, ฉนวนความร้อน ฉนวนดูดซับเสียง พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นฉนวนป้องกันไฟ ป้องกันจากการไฟไหม้ ป้องกันไฟได้ดีเยี่ยมในระบบผนังห้องกันไฟ เช่น FatekGroup PIR ก็คือผู้ผลิต แผ่นฉนวนกันไฟ pir ทีมีคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรทันสมัยมากที่สุด และ ยังใช้เหล็กเคลือบสี ที่ผ่านขบวนการป้องกันการเกิดสนิมแล้วเคลือบด้วยสีคุณภาพ 3 ชั้น คุณภาพสูงมากเช่นเหล็กคุณภาพสูงของ bluscope steel และ แผ่นฉนวนกันไฟ PIR เป็นผนัง Panel นำมาประกอบการผลิตด้วยเครื่องผลิต sandwich panel machine ที่ทันสมัยด้วย ระบบ U-Lock และ Z-Lock เช่น FatekGroup ที่มีเครื่องจักร ทันสมัยที่สุด แบบ full automatic เป็นต้น และที่สำคัญ จะต้องมีดหล็กที่มี คุณภาพเช่นกัน ถึงจะทำให้แผ่นมีคุณภาพที่ดีได้ แผ่นฉนวนมีหลายชนิดที่ใช้กัน คือ โฟม Polystylene foam , โฟม Polyuretane foam , โฟม Polyisocyanurate foam and Rock wool ฉนวนใยหิน เป็นต้น. ถ้าต้องการใช้ แผ่นฉนวน แบบสุดคุ้มราคาไม่แพง ก็ต้องใช้ โฟมขาว PS foam ซึ่งราคาถูกสุด แต่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีเ ท่ากับ ชนิดอื่น แต่ถ้าต้องการใช้แผ่นฉนวนป้องกันไฟ หรือ ป้องกันเรื่องไฟไหม้ด้วย และ เป็นมิตร กับ สิ่งแวดล้อม ก็ต้องใช้ แผ่นฉนวน PIR หรือเรียก ว่า Polyisocyanurate foam หรือ เรียกว่า แผ่น pir หรือ แผ่นโฟม pir และ มีเรียกอีก รายชื่อ แต่ ราคา จะสูงกว่า โฟมขาว โฟม PS ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักว่าจะใช้แบบไหนดี หรือ แผ่นฉนวนที่ทนการไหม้ไฟดีที่สุด คือ rock wool หรือ ฉนวนใยหิน ที่ทำงานจากหิน ทำให้ทนไฟได้สูงถึง 700 องศา แต่ราคาก็จะแพง ขึ้นไปอีก. แผ่นฉนวน นำไปใช้ได้ หลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น สร้างห้องเย็น สร้างห้องคลีนรูม สร้าง ตู้ container และ ใช้ใน อุตสาหกรรม โรงงาน อาหาร โรงงานแช่แข็ง โรงงานเก็บสินค้า โรงงานอาหารแช่แข็ง โรงงานอิเลคโทนิค และ โรงงานอื่นๆ มี ทั่วประเทศไทย เช่น ระยอง เชียงใหม่ ชลบุรี จันทรบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สงขลา เชียงราย ลำปาง ปราจีนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี และ หลายจังหวัดในประเทศไทย Thailand หรือ สร้าง clean room ps , Clean room PIR , Clean room PU and Clean room pur และ cold room ps , cold room pir , cold room pur and cold room pu หรือ cool room ps , cool room pir , cool room pur cool room pu , cold storage room ps , cold storage room pir , cold storage room pur and cold storage room pu เป้นต้น.

ประโยชน์จากแผ่นฉนวนก็ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งอาหาร อาหารแช่แข็ง ผลไม้ ห้องเก็บไวน์ สร้างบ้านเย็น ห้องควบคุมอถณหภูมิ ควบคุมความเย็น ควบคุมความร้อน ควบคุมเสียง และ นำไปสร้างบ้านเพื่อป้องกันความร้อนที่ประเทศเราร้อนจัดๆ และ จะมีทิศทาง ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น เนื่องจาก สภาวะโลกร้อน ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แผ่นฉนวน ก็จะมี บทบาท มากขึ้น มากขึ้น ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ Sandwich Panel PIR. ส่วนชื่อของ PIR ย่อมาจาก Polyisocyanurate มีคุณสมบัติการทนไฟ ได้ดี กว่า Polystylene และ Polyuretane foam.

ห้องกันไฟ

01
02
Rock Wool1