ห้องเย็น COLD ROOM สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องเย็นสำเร็จรูป

ห้องเย็น COLD ROOM สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ซึ่งจะต้องมีการ seal รอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดีและยาวนาน ซึ่งอณุหภมูิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแตล่ะชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (sandwich panel) หรือผนังห้องเย็นประกอบขึ้นเป็นห้องเย็น (cold room or cold storage) นี้ยัง ไปใช้ทำผนังห้องเย็นอื่นๆ รวมถึงแผ่นฉนวนห้องเย็น ยกตัวอย่างเช่น อาหารทะเลทั้งสดและปรุงสุกแล้ว เนื้อสัตว์ น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม ไข่ ผักและผลไม้สด อาหารพร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เป็นต้น.

ห้องเย็นที่ดีต้องผ่าน มาตราฐาน GMP นี้มีแผ่นฉนวนสำเร็จรูปผนังโฟม หลายชนิด เช่น โฟม PS EPS จะมี ราคาถูก low price หรือ โฟม PIR ราคาจะสูงขึ้น เนื่องจากกันไฟได้ดีมาก หรือ โฟม PUR PU ราคา ระดับกลางๆ เป็นต้น และความหนาของแผ่นฉนวน มีหลาย ขนาด 40 mm , 2" 3" ขนาด 4" 6"  ขนาด 8" หรือ ขนาด 40 mm , 50 mm , 75 mm , 80 mm , 100 mm , 125 mm , 150 mm or 200 mm เลือกตามการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น ห้องเย็นตาม มาตราฐาน GMP เป็นฉนวนผนังห้องเย็นสำเร็จรูปใช้ฉนวนกันความเย็น ฉนวนกันไฟ ได้ด้วย เช่นกัน และ เหมาะสำหรับงานห้ องเย็น(Cold room) ห้องคลีนรูม(Clean room) Chill room and Freeeze room มีหลาย ขนาด ความหนา เช่น 40 mm , 2" 3" ขนาด 4" 6"  ขนาด 8" หรือ ขนาด 40 mm , 50 mm , 75 mm , 80 mm , 100 mm , 125 mm , 150 mm or 200 mm เป็นต้น ห้องเย็นมีทั้ง ราคาถูก low price และ แพง ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของห้อง และ แผ่นฉนวนนั้น ติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ใช้เหล็กเคลือบสีที่ผ่านขบวนการป้องกันการเกิดสนิมแล้วเคลือบด้วยสีคุณภาพ 3 ชั้น เช่น bluescope steel or เหล็ก บลูสโคปส์ สร้างเป็นผนัง Insulation Panel น้ำหนัก ตาม standdard นำมาประกอบการผลิตด้วยเครื่องผลิต sandwich panel machine ที่ทันสมัยด้วยระบบ U-Lock และ Z-Lock มีรับสร้างห้องเย็น น้ำหนัก ตาม standard กัน ทั่วประเทศไทย in thailand Pantip เช่น จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ นครราชศรีมา ปรุมธานี กรุงเทพ เป็นต้น และ ห้องฉนวนเหมาะกับการจัดเก็บ อาหาร ผลไม้ อาหารทะเล น้ำผลไม้ เป็นต้น ซึ่งต้องการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เสีย หรือ บูด สามารถจัดเก็บได้นาน และ ในมุมมองของการ รับสร้างห้องเย็น มีรายละเอียดที่มองข้ามไม่ได้เลย เนื่องจากถ้ารับสร้างห้องเย็น ที่ผิด รายละเอียด หรือ เรียกว่า Specification ไปแล้ว จะทำให้ห้องเย็นเกิดการ condense และ ใช้ห้องเย็นไม่ได้เต็มที่ ดั้งนั้น ควรศึกษาจาก ผู้มีประสบการณ์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เช่น จาก FatekGroup คือ หนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาได้ จากประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี ในการรับสร้างห้องเย็น. ผนังห้องเย็น มีวัสดุที่ใช้มีทั้ง PIR PS PUR PU and Rock wool หรือ แผ่นใยหิน และที่ขาดไม่ได้ต้องมีช่างติดตั้งที่รู้ด้าน Engineer และ ต้องมีผลการทดสอบห้องที่ดีด้วย มีเครื่องมือตรวจวัดที่แน่นอน ที่แม่นยำ ที่ รับสร้างห้องเย็น หรือ cold room and Clean room ได้ ทั่วประเทศไทย in thailand เช่น จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ นครราชศรีมา ปทุมธานี กรุงเทพ in thailand เป็นต้น การควบคุม อุณภูมิ ที่ดีได้ ต้องมี คุณภาพที่ดี ไม่เช่นนั้น ก็จะทำให้เกิด Condense ของห้องได้ และ เมื่อสร้างห้องคุณภาพดี ก็จะไม่ทำให้ ปวดหัว เครียด โดยไม่ต้องกังวลใน ระยะยาว ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลด การ maintenance. การทำห้องเย็นที่มีคุณภาพมีการควบคุมได้หลาย รูปแบบ มี หลายชนิดที่สามารถใช้ได้ทั้ง Polystylene foam , Polyuretance foam , Polyisocyanurate foam หรือ ใช้ Rock wool ฉนวนใยหินที่ทนไฟได้ เช่นกัน. แผ่นฉนวนมีเรียกชื่อได้หลายรูปแบบ เช่น ผนังห้องเย็น แผ่นห้องเย็น แผ่น PS ห้องเย็นสำเร็จรูป ฉนวนกันความร้อน ห้องปลอดเชื้อ ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องกันฝุ่น clean room or cold room and chill room และ อื่นๆ อีกมากมาย และ มีอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบอีกเช่น อลูมิเนียม aluminium profie , Floor heater , sliding door , swing door , Air condition , partition panel , insualtion panel , insulate wall , ประตูห้องเย็น , ประตู 40 มม , ประตูคลีนรูม และ ม่าน พีวีซี หรือ PVC curtain , Overhead door , Window glass และ อื่นๆอีกมากมาย

ห้องเย็น

05
06
07
08
09
10
101
102
103
104
105
107
1091
11
1101
3 12
3 13
92
93
94
95
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
10 01
102
11 01
12 01
13 01
14 01
15 01
16 01
17 01
19 01
2
20 01
21 01
22 01
23 01
24 01
25 01
6 01
7 01
8 01
9 01