Cold room storage

Cold Room Storage is Cold Storage to use PIR PS PUR PU Foam

   Cold Room Storage is Cold Storage room to us PIR PS PUR PU Foam and use the sandwich panel wall or Insulatee panel wall to built to be cold room and using PS PU PUR PIR Foam for insulation and lower price for making room and also have insulation roof panel wall and โฟมที่ใช้ Polystyrene foam และ Polyurethane foam and บริษัทรับสร้างห้อง เช่น ห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฉนวนกันไฟ COLD ROOM CHILL ROOM และ STORAGE ROOM

ส่วนโฟมใช้ ผนังโฟม EPS or Polystyrene foam และ Polyurethane foam รับสร้างห้องเย็น ราคาถูก low price รับ น้ำหนัก ได้มาก ,CHILL ROOM และ COLD STORAGE ROOM เป็นฉนวนผนังห้องเย็นสำเร็จรูปใช้ฉนวนกันความเย็น ฉนวนกันไฟ เหมาะ สำหรับงาน ห้องเย็น ห้องคลีนรูม Chill room and Freeeze room ห้อง ผลิตสินค้า มีราคาถูก รับ น้ำหนัก ได้มาก low price  ติดตั้งง่าย มีหลาย ขนาด ความหนา 40 mm , 2" 3" 4" 5" 6" หรือ ขนาด 8"  ประหยัดพลังงาน แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ใช้เหล็กเคลือบสี ที่ผ่านขบวนการป้องกันการเกิดสนิม แล้วเคลือบด้วยสีคุณภาพ 3 ชั้น เช่น เหล็กบลูสโคป เป็นต้น เป็นผนัง Panel นำมาประกอบการผลิตด้วย เครื่องผลิต best sandwich panel  machine ที่ทันสมัยด้วย ระบบ U-Lock และ Z-Lock และ Sandwich Panel มีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิ หรือ ควบคุม การถ่ายอุณหภูมิ เข้าออกได้ดี ขึ้นอยู่กับ ชนิดของฉนวนที่ใช้ ซึ่งมี โฟม PUR , โฟม PU และ PIR Foam เป็นชนิดที่นิยมใช้ ณ ปัจจุบัน และใช้ได้ทั่ว ประเทศไทย in thailand เช่น จังหวัด ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ นครสวรรค์ อยุธยา ปราจีนบุรี in Thailand เป็นต้น และ แผ่นฉนวน มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ผนังห้องเย็น , แผ่นห้องเย็น , Sandwich panel โฟมขาว , แผ่นฉนวนสำเร็จรูป , แผ่นห้องคลีนรูม , Clean room insulation panel , Insulation wall , Insulate Panel , PIR panel,แผ่น PIR ราคาถูก , Polystylence panel , Polyuretance Panel , Polyisocyanurate Panel , Rock wool panel , แผ้่นใยหิน ,  ฉนวนใยหิน , ฉนวนกันไฟ , ฉนวนกันไฟไหม้ , ผนังโฟมขาว ,ผนังโฟมเหลือง มีหลาย ขนาด ความหนา 40 mm , 2" 3" 4" 5" 6" หรือ ขนาด 8"  และ อื่นๆ อีกมากมาย การนำ Sansdwich Panel ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร ห้องปลอดเชื้อ โรงงานคลังสินค้า โรงงานเก็บสินค้า เช่น จังหวัด ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ นครสวรรค์ อยุธยา ปราจีนบุรี in Thailand เป็นต้น ที่ ควบคุมความเย็น โรงงานต่างๆ เป็นต้น การผลิตแผ่น Sandwich Panel จะต้องผ่านจากโรงานผลิตที่มีคุณภาพผ่าน การทดสอบ ค่าต่างๆ เป็นอย่างดี และ มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ ทีี่เป้น องค์ประกอบ ช่วยให้การควบคุมอุณภูมิดีขึ้น ก็จะมี Floor heater , sliding door , Swing door , aluminium profile , PVC curtain , Overhead door , Auto Slide door and Auto swing door และมี Window glass หลักการขั้นพื้นฐานของการควบคุม คุณภาพ สินค้าที่ดี ต้องมี ห้องฉนวน ที่ดีด้วย ดังนั้น ต้องเลือก Sandwich Panel ที่คุณภาพที่ ใช้เหล็กคุณภาพที่ดี เช่น เหล็ก Bluescope เพื่อป้องกันสนิม (Rust) ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตด้วย เป็นต้น ประสบการณ์ของ ทีมติดตั้ง installation team ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย ถ้ามีการติดตั้งไม่ดี ก็จะทำให้ คุณภาพ ไม่ดีด้วย เรียกว่า Bad quality ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ คุณภาพแผ่นที่ดี บริการที่ดี และ ราคาที่ถูกได้คุณภาพ by FatekGroup

       ทางบริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด จึงมีบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับทำห้องไลน์ผลิต ห้องเย็น คลังสินค้าต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของเรามีความแข็งแรง เพราะทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสากล และใช้ฉนวนกันความร้อนคุณภาพชั้นเยี่ยม เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องต่างๆ ของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

Cold room storage