ห้องเย็น ผนังห้องเย็น

ห้องเย็น ผนังห้องเย็น หมายถึง ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใช้สำหรับเก็บอาหารหรือสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิมีผนังห้องโฟมฉนวน PS PU PIR PUR FOAM และ ROCK WOOL PANEL FOAM ราคาถูก นำไปใช้ทำห้องอื่นๆได้ เช่น ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฉนวนกันไฟ ห้องฉนวนกันความร้อนเย็น COLD ROOM CLEAN ROOM เป็นต้น