ฉนวนกันความร้อน แผ่นห้องเย็น

ฉนวนกันความร้อน คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwich panel หรือ ผนังห้องเย็น มีฉนวนแผ่นผนังโฟม PS PU PUR PIR FOAM และ ROCK WOOL PANEL FOAM ราคาถูก นำไปใช้ทำห้องอื่นๆได้ เช่น ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฉนวนกันไฟ ห้องฉนวนกันความร้อนเย็น COLD ROOM CLEANC ROOM เป็นต้น