ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป คือ ตู้ออฟฟิศ Sandwich Panel Container offcie

ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป คือ ตู้ออฟฟิศ Sandwich Panel Container offcie

     ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป Sandwich Panel Container Offcie หรือ ตู้ออฟฟิศ มี รูปแบบของตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป ราคาถูก เป็นแบบที่เล็กกะทัดรัดเพียงพอแก่การใช้สอย โดยสร้างขึ้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป และ ตู้ออฟฟิศ คือ ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป คือ Sandwich Panel Container Offcie ให้ความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ในปัจจุบัน ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป หรือ ตู้ออฟฟิศ สำนักงานสำเร็จรูปชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วกว่าตู้ออฟฟิศที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานๆทั่วไป และการสร้างตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปนี้ โดยการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน จะช่วยรักษาระดับความเย็นไว้ เพื่อกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายใน  และ ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนัก และสามารถเก็บความเย็นไว้ได้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Sandwich Panel ยังมีน้ำหนักเบาจึงสามารถติดตั้งได้ง่าย โดยไม่ต้องวางโครงสร้างเสาถี่ และสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคา เป็นต้น โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจาก Sandwich Panel ทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง และมีรอ  นี้

 Sandwich Panel สำหรับ ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป คือ แผ่นฉนวนกันความร้อน หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel Foam (แซนวิชพาแนล) มาตราฐาน GMP เป็น แผ่นฉนวน Wall ที่มีผนังโฟมเป็นฉนวนผนังโฟม EPS PU PUR PIR และ ROCK WOOL ใยหิน ที่ได้มาตรฐาน ISO รับสร้างห้องเย็นราคาถูกแผ่นฉนวนขึ้นเป็นห้อง มาตราฐาน GMP เช่น ห้องเย็น Cold Room ห้องฉนวนกันไฟ หรือ ฉนวนหลังคา Roof เป็นต้น โฟมฉนวนมีชื่อเรียกเป็นทางการดังนี้ คือ ฟม EPS (Polystyrene Foam) , โฟมเหลือง PU หรือ PIR( Polyurethane Foam) และ โฟมเหลือง PIR Foam (Polyisocyanurate Foam) และ ใยหิน (Rockwool) และ คุณสมบัติของแผ่น Sandwich Panel PS มีดังนี้

 1. ตู้ออฟฟิศ Sandwich Panel ใช้เหล็กเคลือบสีทั้ง 2 ด้านเป็นเหล็กเคลือบสีที่ผ่านขบวนการป้องกันการเกิดสนิมแล้วเคลือบด้วยสีคุณภาพหลายชั้น ดังนี้
  • เหล็กชั้นแรกจะเคลือบด้วยสีกันสนิม (Conversion Coating )
  • เหล็กชั้นสองเคลือบด้วยสี primer(Corrosion inhibitive primer polyester(PE))
  • เหล็กด้านบนเป้นสี Top coat (Finishing coat Polyester (PE))
  • ข้อมูลอ้างอิง NS bluescope Thailand
 2. แผ่นฉนวนสำเร็จรูปมีชนิดที่เป็นผนังห้องกันไฟ ใช้ฉนวนกันไฟที่ เรียกว่า โฟมเหลืองชนิด PIR Foam เรียกชื่อเต็มว่า polyisocyanurate foam ซึ่งโฟมชนิดนี้มีคุณสมบัติที่เด่นกว่าชนิดอื่น คือเป็นโฟมไม่ติดไฟ โดยค่า index อยู่ระหว่าง 350-370 จะเป็นฉนวน PIR แท้ๆที่ดีกว่า PIR ทั่วๆไป แต่ต้องมีเครื่องจักรผลิต(Sandwich panel Contimuous Machine From Germany) ที่มีคุณภาพสูงมากๆจากประเทศเยอรมันถึงจะมั่นใจในคุณภาพที่ 100%ได้ จึงสามารถไปทดสอบให้ผ่านมาตราฐาน FM Approved หรือ FM Approval ได้ง่าย และ เป็นโฟมชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย มีอีกชนิดคือ ใยหิน หรือเรียกว่า Rockwool ก็เป็นฉนวนที่กันไฟได้ดีเช่นกัน เนื่องจากใยหินมีแหล่งที่มาจาก หินนั้นเอง
 3. ตู้ออฟฟิศ Sandwich Panel ผลิตด้วยเครื่องผลิต Sandwich Panel Machine  ที่ทันสมัยมีระบบการเข้าแผ่นด้วย ระบบ Z-Lock , ระบบ U Joint และ อื่นๆ เช่น FatekGroup มีเครื่องจักรที่ทันสมัยสุดที่ ผลิตแผ่นคุณภาพสูงได้ดี ด้วยระบบ Joint คุณภาพสูง
 4. ตู้ออฟฟิศ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป มีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิ หรือ ควบคุม การถ่ายอุณหภูมิ เข้าออกได้ดี และเป็นฉนวนกันไฟอย่างดี เป็นชนิดที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ ณ ปัจจุบัน และใช้ได้ทั่ว ประเทศไทย เช่น จังหวัด ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ นครสวรรค์ อยุธยา ปราจีนบุรี เป็นต้น และ แผ่นฉนวน PIR มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ผนังห้องเย็น , แผ่นห้องเย็น , Insulated panels  , แผ่นฉนวนสำเร็จรูป , แผ่นห้องคลีนรูม , Clean room , Cold room insulation panel , Insulation wall , Insulated Panel , PIR panel,แผ่น PIR ราคาถูก , Polystylence panel , Polyuretance Panel , Polyisocyanurate Panel , Rock wool panel , แผ้่นใยหิน , Cold room , ฉนวนใยหิน , ฉนวนกันไฟ , ฉนวนกันไฟไหม้ , ผนังโฟมขาว ,ผนังโฟมเหลือง และ อื่นๆ อีกมากมาย. การนำ แผ่นฉนวนไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร ห้องปลอดเชื้อ โรงงานคลังสินค้า โรงงานเก็บสินค้า ที่ ควบคุมความเย็น โรงงานต่างๆ เป็นต้น. การผลิตแผ่น Sandwich Panels จะต้องผ่านจากโรงานผลิตที่มีคุณภาพผ่าน การทดสอบ ค่าต่างๆ เป็นอย่างดี และ มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ ทีเป็นองค์ประกอบช่วยให้การควบคุมอุณภูมิดีขึ้น ก็จะมี Floor Heater , Sliding Door , Swing Door , Aluminium Profile , PVC Curtain , Overhead Door , Auto Sliding Door and Auto Swing Door และมี Window Glass หลักการขั้นพื้นฐานของการควบคุม คุณภาพ สินค้าที่ดี ต้องมี ห้องฉนวน ที่ดีด้วย ดังนั้น ต้องเลือก Sandwich Panel ที่คุณภาพที่ ใช้เหล็กคุณภาพที่ดี เช่น เหล็ก Bluescope เพื่อป้องกันสนิม (Rust) ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตด้วย เป็นต้น ประสบการณ์ของ ทีมติดตั้ง Installation Team ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย ถ้ามีการติดตั้งไม่ดี ก็จะทำให้ คุณภาพ ไม่ดีด้วย เรียกว่า Bad Quality ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ คุณภาพแผ่นที่ดี บริการที่ดี และ ราคาที่ถูกได้คุณภาพ by FatekGroup
 5. รายละเอียดฉนวนไส้กลางที่ใช้ทำ ตู้ออฟฟิศ มีดังนี้
  • โฟม PS หรือ Polystyrene Foam คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมขาว มีคุณสมบัติแบบไม่ลามไฟ ทำให้เมื่อติดไฟที่โฟม จะไม่ทำให้ไฟลามไปไม่เกิน 10 วินาที ก็จะดับเอง 
  • โฟม PIR  Polyisocyanurate Foam คือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปโฟมเหลือง หรือ โฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโฟมโพลียูรีเทน แต่ทนความร้อนได้ดีกว่า เนื่องจากโครงสร้างเคมีเป็นวงแหวนที่ทนต่อความร้อนและเปลวไฟ จากค่าการนำความร้อนต่ำจึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ไอสารซึมผ่านยากและไม่ติดไฟ แผ่นฉนวนกันความร้อนโพลีไอโซไซยานูเรต (PIR) มีโครงสร้างของวงแหวนไอโซไซยานูเรตทนต่อการเผาไหม้ ทนต่อความร้อนได้สูงสุดถึง 400°C และการลุกไหม้ PIR จะเกิดผิวดำเกรียม (Char) เพื่อช่วยป้องกันก๊าซออกซิเจนสัมผัสเนื้อโฟมที่อยู่ด้านใน ซึ่งเป็นการป้องกันไฟลาม
  • ใยหิน Rock wool คือ Sandwich Panel แผ่นฉนวนกันความร้อนใยหิน (Rockwool) เป็นวัสดุที่ทำมาจากหินภูเขาไฟตามธรรมชาติ เส้นใยหินเกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และเส้นใยจะหักตัวเหมือนแท่งชอล์ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ไมครอน ซึ่งสามารถป้องกันไฟได้อย่างเหนือระดับ ประหยัดพลังงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงรบกวนได้ดี ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเข้าไป ร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง

       ฉนวนใยหิน (Rockwool) ปลอดภัยไม่ใช่แร่ใยหิน Rockwool แปลตรงตัวว่า "ใยหิน" ในขณะที่ Asbestos แปลว่า "แร่ใยหิน" เนื่องจากใยหินกับแร่ใยหินเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน ฉนวน Rockwool แตกต่างจากแร่ใยหินโดยสิ้นเชิง และ ฉนวนใยหิน ได้ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยสถาบันชั้นนำระดับ โลกและระดับประเทศ นอกจากนี้ แผ่นฉนวนกันความร้อนใยหิน ยังมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการทนไฟ ได้นานถึง 4 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 1000°C ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS476 Part 20:1987  ดังนี้

    การควบคุม อุณหภูมิ ที่ดีได้ ต้องมี คุณภาพที่ดี ไม่เช่นนั้น ก็จะทำให้เกิด Condense ของห้องได้ และ เมื่อสร้างห้องคุณภาพดี ก็จะไม่ทำให้ ปวดหัว เครียด โดยไม่ต้องกังวลใน ระยะยาว ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาห้อง(maintenance) . การทำห้องเย็นที่ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปพีไออาร์ มีข้อดี คือ ช่วยลดปัญหาการลุกไหม้ของไฟ ไม่ให้ลามไปไกลจึงช่วยลดและป้องกันด้านอัคคีภัยได้เป็นอย่างดีมาก และ ช่วยลดต้นทุนการทำประกันภัยโรงงานได้ดป็นจำนวนเงินต่อปีได้มาก เนื่องจาก ประกันภัยจะดูว่าความเสี่ยงของการไหม้ไฟน้อยมากกว่าฉนวนชนิดอื่น และ ถ้านำแผ่นฉนวนไปทดสอบตามมาตราฐาน FM Approved หรือ FM Approval ด้วยแล้วจะเป็นการยืนยันคุณภาพการทนไฟได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีเครื่องผลิตที่ทันสมัยและได้คุณภาพจากบางประเทศ เช่น เยอรมัน หรือ อิตาลี เป้นต้น

 

 

ตู้ออฟฟิศ