ผนังโฟมสำเร็จรูป

      ผนังโฟมสำเร็จรูป (sandwich panel)  คือ นำผนังห้องโฟมมาทำเป็นห้องcold room ,Chilling room หรือ cold storageโดยที่แผ่นฉนวนห้องเย็นสำเร็จรูป (Sandwich Panel)มีแผ่นฉนวนผนังโฟม PS PU PUR PIR และ ROCK WOOL PANEL FOAM ใยหินเป็นฉนวน ราคาถูก และ มาทำ ROOF หลังคาอย่างดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณภูมิต่ำ