ฉนวนห้องเย็น

      ฉนวนห้องเย็น หมายถึง ฉนวนผนังห้องเย็นทำมาจากแผ่นผนังฉนวนโฟม PS PU PUR PIR FOAM และ ROCK WOOL PANEL FOAM ราคาถูก ทำเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwich panel โดยทำเป็นห้อง เช่น ห้องเย็นcold room , Chilling room หรือ cold storage room เป็นแผ่นฉนวนห้องเย็นสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) และ มาทำ ROOF หลังคาอย่างดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง(Freeze)ของอาหาร การสร้างห้องเย็น (Cold Room and chill room) ต้องใช้แผ่นฉนวนกั้นเป็นห้อง เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโดยต้องใช้ผู้รับสร้างติดตั้งโดยทีมงานผู้ชำนาญการ ในราคาถูกไม่แพง สร้างขึ้นเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นที่ได้คุณภาพการติดตั้งหรือสร้างห้องต้องมีการsealรอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดียาวนาน ราคาห้องเย็นสำเร็จรูปจะราคาถูกหรือราคาสูงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน